Diamantweek Nieuwkoop

August 7, 2011

In de laatste week van juli beleefden 28 kinderen en jongeren uit achterstandsgezinnen in de leeftijd van 10-15 jaar in en rond Nieuwkoop de Diamantweek. Het initiatief ontstond uit een samenwerking tussen GGD Jeugdarts Wico Mulder, Henk van Schie van Lions Nieuwkoop, Linda Mulder van het Jeugdwerk Combiwel en mijzelf. Een prachtig voorbeeld van hoe in een tijd van een “terugtredende overheid” het menselijk hartspotentieel binnen de samenleving kan worden benut.  Lees meer over dit inspirerende project op www.diamantweek.nl.

Previous post:

Next post: